ODFODFODF
(poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00)
biuro@odf.pl
87-100 Toruń

Leasingi

Korzystne finansowanie

Leasingi

Korzystne finansowanie leasingu

Leasing to jeden z najkorzystniejszych sposobów finansowania samochodów, dla firm i konsumentów.

Leasing dla firm i leasing konsumencki
Leasing dostępny jest dla każdego! Oferujemy leasing dla osób prywatnych oraz firm.

Leasing finansowy

Leasing finansowy to nieco mniej popularna forma inwestowania zewnętrznego poprzez leasingowanie środków trwałych. Mniejsza popularność nie oznacza, że leasing finansowy jest gorszą formą leasingu. Dla wielu przedsiębiorstw ten rodzaj leasingu okazuje się korzystniejszy od leasingu operacyjnego.

Czym charakteryzuje się leasing finansowy?
W koszty uzyskania przychodu wpisuje się odpisy amortyzacyjne rozłożone w czasie. W koszty podatkowe zalicza wyłącznie odsetki od raty leasingowej (bez kapitału). Podatek VAT płaci jest jednorazowo przy pierwszej racie.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny stanowi ponad 80% umów leasingowych, które podpisywane są w naszym kraju. Taki stan rzeczy wywołany jest bardzo korzystnymi dla przedsiębiorców warunkami. Ten rodzaj leasing opiera się na przekazaniu prawa do użytkowania środków trwałych leasingobiorcy w zamian za regularne spłacanie rat leasingowych. Po zakończeniu umowy możliwy jest wykup przedmiotu leasingowego po uprzednio ustalonej cenie.

Czym charakteryzuje się leasing operacyjny?
Opłatę wstępną wpisuje się jednorazowo w koszty podatkowe. Od podatku odlicza się pełną ratę leasingową (kapitał oraz odsetki). Podatek VAT odlicza się od rat.

Pożyczka leasingowa

Jest to usługa finansowa podobna do kredytu. Różni się tym, że jest oferowana przez instytucje i firmy zajmujące się wyłącznie leasingiem. Pożyczka ma charakter celowy, tzn. kwota pożyczki może być przeznaczona wyłącznie na zakup przedmiotu finansowania.

Nasi specjaliści służą radą i wsparciem na każdym etapie procesu.

Dopasujemy ofertę do aktualnych potrzeb Twojej firmy.

Zapytaj o leasing i dowiedz się dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:

790  201 293

Często zadawane pytania

Leasing to usługa finansowa, która polega na „użyczeniu” przedsiębiorcy lub klientowi indywidualnemu określonego przedmiotu w zamian za płatność w postaci rat leasingowych.
Jest to zobowiązanie udzielane na ściśle określony cel. W praktyce oznacza to tyle, że pożyczone pieniądze można przeznaczyć tylko i wyłącznie na zakup nowego lub używanego samochodu. Kredyt samochodowy może zaciągnąć zarówno osoba fizyczna jak i firma. O wysokości przyznanego kredytu decyduje zdolność kredytowa wnioskodawcy oraz decyzja kredytodawcy.
Leasing jest dla każdego. Jeśli prowadzisz firmę, jest to optymalne rozwiązanie podatkowe. Raty leasingu można bowiem rozliczać w ramach kosztów prowadzenia działalności. Jeśli jesteś klientem indywidualnym, możesz skorzystać z leasingu konsumenckiego i cieszyć się dowolnym samochodem w atrakcyjnej racie miesięcznej.
Wzięcie samochodu w leasing jest bardzo podobne do tradycyjnego zakupu pojazdu. Wybierasz model auta, którym chcesz jeździć. Następnie podpiszesz umowę leasingową i otrzymujesz samochód. Mimo, że to firma leasingowa będzie formalnym właścicielem auta, na co dzień będziesz dysponował samochodem bez ograniczeń, aż do momentu zakończenia umowy. Po zakończeniu umowy leasingowej masz do wyboru dwie możliwości:
• Możesz wykupić pojazd, który stanie się tylko Twoją własnością
• Zwracasz samochód i podpisujesz nową umowę na leasing na kolejne auta
Działalność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, sp. cywilne):
• wniosek leasingowy,
• wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
• umowa spółki (w przypadku spółki cywilnej), zarejestrowana w US wraz z aneksami,
• zaświadczenie o numerze REGON i NIP.
Klienci indywidualni (bez działalności gospodarczej):
• wniosek leasingowy,
• dowód osobisty,
• zaświadczenie o zatrudnieniu,
• zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów.
Jest to opłata, którą możesz wpłacić na początku umowy i tym samym obniżyć wysokość miesięcznych rat. Ale pamiętaj! Opłata Wstępna nie jest obowiązkowa.
Opłata wstępna może być zniesiona lub mieć wysokość, którą sam wybierzesz.
Tak, zarówno samochody nowe jak i używane finansowane są do 10 lat wraz z okresem finansowania. W przypadku maszyn budowlanych i wózków widłowych okres ten wynosi 11 lat wraz z okresem finansowania. Natomiast pozostałe maszyny i urządzenia po decyzji leasingodawcy nawet na okres dłuższy niż 7 lat. Okresy te uzależnione są od decyzji leasingodawców.
W formie leasingu finansowane mogą być; samochody, motocykle, kampery, ciągniki siodłowe, maszyny medyczne, fotowoltaika, łodzie, maszyny i urządzenia budowlane, sprzęt rolniczy, sprzęt IT a nawet nieruchomości. Rodzaj przedmiotów finansowanych leasingiem uzależniony jest od decyzji leasingodawców.
Decyzję o wykluczeniu przedmiotów z finansowania podejmowana jest przez leasingodawcę. W katalogu tych przedmiotów mogą znaleźć się np.; rusztowania, szalunki, samochody zabytkowe, rajdowe, transformatory itp.
Okres leasingu uzależniony jest od grupy, do której zakwalifikowane są przedmioty i decyzji leasingodawcy:
• w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5t okres finansowania od 24 – 72 miesięcy.
• pojazdy ciężarowe, autobusy, ciągniki siodłowe, przyczepy okres finansowania od 36 – 60 miesięcy.
• maszyny i urządzenia budowlane, drogowe, leśne oraz pozostałe maszyny i urządzenia okres finansowania od 24 – 72 miesięcy