AXA przejętz przez UNIQA

https://prnews.pl/axa-w-polsce-przejeta-przez-uniqa-449204?smclient=fb82e679-adc7-4620-9d99-830eff5685a0&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default